Adatvédelmi nyilatkozat

EMS Power Kft. H-1098 Magyarország Budapest, Dési Huber Str. 5/1. emelet 2. ajtó 8. ezt az adatvédelmi nyilatkozatot arra használja, hogy tájékoztassa Önt az adatok felhasználásáról, ha az EMS Power® alkalmazást és az EMS Power Online rendszert használja. Az alábbiakban elmagyarázzuk, hogy az EMS Power® mikor és miért gyűjti, használja, tárja fel, továbbítja vagy menti az adatait:

1. Alkalmazásszolgáltató és az adatvédelemért felelős szerv

Az EMS Power® alkalmazást és az EMS Power Online rendszert működtető EMS Power Kft. H-1098 Magyarország Budapest, Dési Huber Str. 5/1. emelet 2. ajtó 8. nagyon komolyan veszi az adatok védelmét. Személyazonosításra alkalmas adatainak kezelését a magyar adatvédelmi törvény szigorú követelményeire alapozzuk.

 

2. Az EMS Power® app és EMS Power online rendszer adatgyűjtése

2.1 Alapelvek

Az EMS Power® általában személyazonosításra alkalmas adatok gyűjtése és / vagy továbbítása nélkül is használható. Ez azt jelenti, hogy az EMS Power® az EMS POWER Kft. technikai rendszereitől, különösen azok szervereitől függetlenül működik. Ebben a tekintetben az EMS POWER Kft. elkötelezett az adatcsökkentés és az adat gazdaságosság alapelvei mellett.

Az adatokat - anonimizált adatokat is - csak annyiban gyűjtik össze, amennyiben erre szükség van a felhasználó számára az általa kívánt funkcionális hatókör biztosításához, vagy az EMS Power® funkcionalitásának javításához.

Egyes funkciók, szolgáltatások és edzési eszközök csak akkor érhetők el, ha az EMS Power® adatokat továbbít az EMS POWER Kft. részére az EMS Power® alkalmazáson és az EMS Power Online rendszeren keresztül. Ide tartozik például az edzés teljes naplózása edzésnapló formájában, az EMS által kifejezetten kifejlesztett és a felhasználó számára továbbított edzés programok, továbbá edzés programok foglalása (vásárlása), valamint az összes többi funkció, amennyiben szükségesek az EMS POWER Kft és az EMS Power® felhasználó közötti szerződéses kapcsolat kialakításához, vagy a tartalom újratervezéséhez vagy az ilyen szerződéses viszony megváltoztatásához.

Az EMS Power® alkalmazás és az EMS Power Online rendszer a Google Analytics segítségével névtelenül dokumentálja, hogy az alkalmazás mely funkcióit használja. Ennek célja a rendszerfolyamatok javítása és edzés programok kidolgozása. További információt a Google Analytics webhelyén talál.

Az EMS Power® alkalmazás és az EMS Power Online System is használja a "crashlytics" programot, amely naplózza az alkalmazás összeomlásait és ezeket az adatokat névtelen formában küldi el a crashlyticsnek. A crashlytics adatvédelmi irányelvei megtekinthetők. EMS POWER Kft. nem képes anonimizált adatokat tulajdonítani egyetlen felhasználónak sem.

2.2 Alkalmazáson belüli vásárlások

Ha alkalmazáson belüli vásárlást hajt végre az EMS Power® alkalmazáson és az EMS Power Online rendszeren belül, akkor az EMS POWER Kft személyre szóló adatokat gyűjt és ment el szerződéses célokra.

2.3 Hozzájárulás az adatok felhasználásához és a tiltakozás értesítéses lehetősége 

Az EMS Power® alkalmazás és az EMS Power Online System használatával Ön hozzájárul a személyazonosításra alkalmas adatok továbbításához, amennyiben ez az EMS POWER Kft. által elérhető szolgáltatások teljesítéséhez szükséges. Ez különösen magában foglalja az egyéni edzés statisztikákat és edzés programokat. Bármikor kifogással élhet az adatátvitel ellen.

A kifogásokat a következő címre kell elküldeni:

EMS Power Kft. H-1098 Magyarország Budapest, Dési Huber Str. 5/1. emelet 2. ajtó 8.

info@ems-power.net

A fentiekkel való kapcsolatfelvétel lehetővé teszi, hogy ingyenesen kapjon információt a mentett adatokról. Abban az esetben, ha kifogást nyújtana be az EMS Power® és az EMS POWER Kft közötti adatcserével kapcsolatban, az EMS POWER Kft-nek küldött adatait (különösen az edzés folyamatát) töröljük.

3. AZ ADATOK HASZNÁLATA

EMS POWER Kft. kizárólag az EMS Power® használatával összegyűjtött adatokat használja a dokumentáció és az EMS Power® használhatóságának javítása céljából.

EMS POWER Kft. soha nem továbbítja az EMS Power® használatával összegyűjtött adatokat harmadik feleknek.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot utoljára 2017.01.01-én frissítették.

 

EMS POWER Cookie tájékoztató

Ez az EMS Power sütikre vonatkozó irányelve, amely a https://www.ems-power.net webhelyről érhető el

Mik a sütik

Szinte az összes professzionális weboldalon megszokott gyakorlat szerint ez a webhely cookie-kat használ, amelyek apró fájlok, amelyeket a számítógépére töltenek le, az élmény javítása érdekében. Ez az oldal leírja, hogy milyen információkat gyűjtenek, hogyan használjuk fel és miért kell néha tárolnunk ezeket a sütiket. Megosztjuk azt is, hogy miként akadályozhatja meg ezeknek a sütiknek a tárolását, azonban ez visszaminősítheti vagy „megtörheti” a webhelyek egyes funkcióinak elemeit.

A sütikről általánosabb információkat a Wikipedia HTTP-sütik című cikkében talál.

Hogyan használjuk a sütiket

Az alábbiakban részletezett különféle okokból sütiket használunk. Sajnos a legtöbb esetben nincsenek iparági szabványok a sütik letiltására anélkül, hogy teljesen letiltanák a webhelyre adott funkciókat és szolgáltatásokat. Javasoljuk, hogy hagyjon minden cookie-t, ha nem biztos abban, hogy szüksége van-e rájuk vagy sem, arra az esetre, ha azokat az Ön által használt szolgáltatás nyújtására használják.

A sütik letiltása

A böngésző beállításainak módosításával megakadályozhatja a sütik beállítását (ennek módját lásd a böngésző súgójában). Ne feledje, hogy a sütik letiltása hatással lesz ennek és sok más webhelynek a funkcionalitására. A sütik letiltása általában a webhely bizonyos funkcióinak és funkcióinak letiltását is eredményezi. Ezért javasoljuk, hogy ne tiltsa le a sütiket.

Az általunk beállított sütik

Formázza a kapcsolódó sütiket

Amikor az adatokat olyan űrlapon keresztül küldi el, mint amilyen a kapcsolattartási oldalakon vagy a megjegyzési űrlapokon található, akkor cookie-k állíthatók be, hogy megjegyezzék felhasználói adatait a későbbi levelezéshez.

Harmadik fél sütik

Bizonyos speciális esetekben megbízható harmadik felek által biztosított sütiket is használunk. Az alábbi szakasz részletezi, hogy mely harmadik fél sütikkel találkozhat ezen a webhelyen.

Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja, amely az egyik legelterjedtebb és legmegbízhatóbb elemzési megoldás az interneten, hogy segítsen megérteni, hogyan használja a webhelyet, és hogyan javíthatjuk tapasztalatait. Ezek a cookie-k nyomon követhetik például a webhelyen töltött időt és az Ön által felkeresett oldalakat, hogy továbbra is megnyerő tartalmat tudjunk készíteni.

A Google Analytics sütikről további információt a hivatalos Google Analytics oldalon talál.

Több információ

Remélhetőleg ez tisztázta a dolgokat az Ön számára, és amint azt korábban említettük, ha van valami, amelyben nem biztos abban, hogy szüksége van-e vagy sem, akkor általában biztonságosabb engedélyezni a sütik használatát, ha az kölcsönhatásba lép a webhelyünkön használt egyik funkcióval. Ez a cookie-irányelv a CookiePolicyGenerator.com segítségével készült

Ha azonban továbbra is további információt keres, akkor kapcsolatba léphet velünk a kívánt kapcsolattartási módszerek egyikével:

Erre a linkre látogatva: https://www.ems-power.net/en/contact.htm

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

Az EMS Power Kft. (Magyarország, H-1098 Budapest, Balázs Béla utca 5/1. 2. em. 8.; cégjegyzékszám: 01-09-294903; adószám: 25894596-2-43.; a továbbiakban eladó, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az EMS Power Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben, a változás hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a www.ems-power.net honlap lábjegyzeti részén, külön közleményben értesíti a vevőket és a leendő szerződéses partnereit, mint az adatkezeléssel érintett személyeket.

Az EMS Power Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az EMS Power Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az EMS Power Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Rendelet)
  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  • évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
  • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

 

2. DEFINÍCIÓK

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

harmadik fél, harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

releváns és megalapozott kifogás: a döntés tervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy a Rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a Rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

személyes adat: személyes azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 

3. ALAPELVEK AZ EMS POWER KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés);

e) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; vagy

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az EMS Power Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az érintettek az általuk megadott személyes adatok kezeléséhez a rendelésük véglegesítését megelőzően a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak, a hozzájárulás a szerződés megkötésének előfeltétele, ugyanis jelen pontban megjelölt személyes adatok megadása nélkül a szolgáltatás teljesítése nem biztosítható. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről ilyen körülmény felmerülése esetén az EMS Power Kft. külön értesíti az érintetteket.

Az adatközlők kizárólag saját személyes adataikat jogosultak megadni adatkezelés céljából. Az adatközlő felelős az általa megadott adatok helyességéért és pontosságárért.

Az EMS Power Kft. a megadott személyes adatokat automatikus döntéshozatali eljárásra vagy profilalkotásra nem használja fel.

ADATKEZELÉSEK A HONLAPON 

4.1.    PARTNER ADATOK

Az adatkezelés célja: az EMS Power Kft. weboldalán (www.ems-power.net) keresztül történő megrendelés, a partnerek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, partneri kapcsolattartás, a partneri szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, név, lakcím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára.

Az adatkezelés időtartama: a termékek megrendelése vagy kapcsolattartás esetén a partner neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Az érintett neve, számlázási és szállítási címe, valamint telefonszáma kezelési határidejét az adatok elmentésével önkéntesen meghosszabbíthatja felhasználói fiókjának törléséig. 

4.2.    MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE

Az adatkezelés célja: a EMS Power Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és fogyasztók esetén az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt adatok köre: amennyiben a partner fogyasztónak minősül, a fogyasztó, egyebekben a partner neve, címe, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó vagy partner által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama:

– a visszáru bizonylatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év,

– a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében fogyasztók esetén az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,

– a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év. 

4.3.    A www.ems-power.net HONLAP COOKIE KEZELÉSE

Az EMS Power Kft. a www.ems-power.net honlap üzemeltetőjeként a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlap látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. 

Az oldalon grafikus mérőpontok kerültek elhelyezésre, melyek mérési eredményekeit a honlap szervere rögzíti. A grafikus mérőpontok alapján a honlapot látogatók a későbbiekben nem azonosíthatók.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ EMS POWER KFT-VEL

4.4.    AZ EMS POWER KFT. ÜGYFÉL LEVELEZÉSE

Amennyiben a szolgáltatások igénybevétele során kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a weboldal <a href="https://www.ems-power.net/en/contact.html">„Kapcsolat”</a> menüpontjában található űrlap igénybevételével az érintett kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az EMS Power Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

 

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az EMS Power Kft. az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az EMS Power Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az EMS Power Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén találhatók meg.

Az EMS Power Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az EMS Power Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az EMS Power Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az EMS Power Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az EMS Power Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az EMS Power Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

Az adatvédelmi incidens felmerülése esetén az EMS Power Kft., mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 

Név: EMS Power Kft.,

Székhely: Budapest

Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,

Cégjegyzékszám: 01-09-294903,

Adószám: 25894596-2-43.

Önálló képviseletre jogosult ügyvezető: Vass Iván; Szuchy Brigitta

Telefonszám: +36202787252 (normál díjszabással hívható)

E-mail: ivan.vass@ems-power.net  

 

7. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI 

Az EMS Power Kft. fenntartja a jogot adatfeldolgozók igénybevételére, melynek személyéről az adatfeldolgozás megkezdését megelőzően, kifogás tételének biztosítása mellett ad egyedi módon tájékoztatást. 

 

8. AZ ÉRINTETT JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről személyes adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően megvalósult adatkezelés jogszerűségét. 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (adathordozhatóság). 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű, előre közölt mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Az érintett kérelmére az EMS Power Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg az ingyenes tájékoztatást. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az EMS Power Kft. adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek szerint korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Az EMS Power Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az EMS Power Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll. Az EMS Power Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, hozzájárulását visszavonja, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, az érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további kezelésre, avagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, illetve ha azt az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. 

Az EMS Power Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek;

e) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A fenti az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az EMS Power Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

Az EMS Power Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

Az EMS Power Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36.1.391.1400

Fax: +36.1.391.1410

E-mail: mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Jelen adatvédelmi tájékoztatóra a magyar jog szabályai vonatkoznak.

 

EMS Technológia

Az elektromos izomstimuláció (EMS) azt jelenti, hogy egy speciális eszköz által generált elektromos impulzusokat elektródák továbbítják a bőrre, közvetlenül a stimulálandó izmok csoportja felett.

Termékek

A 4 típusú csomag mindenféle követelménynek megfelel. Personal trainer, START, PRO, GYM
EMS Power Engine: vezeték nélküli generátor egység 12 csatornával
EMS Power Mind: 12,3 hüvelykes kijelző, 2k, könnyű, új generációs EMS applikáció
Rendkívül rugalmas ruha szilikon elektródákkal, vizezés mentes edzés
Extra tartozékok  egy alapcsomag áráért

Lépjen kapcsolatba velünk

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha saját vállalkozást tervez, vagy kérdése van az otthoni felhasználói rendszerrel kapcsolatban. Hívja irodánkat, vagy küldjön üzenetet.

Ezt a webhelyet a reCAPTCHA és a Google védi Adatvédelmi irányelveket és Általános Szerződési Feltételeket alkalmaz.

Partnereink